Privacy policy

1. Dit is de website van:

CB Solutions
Bredestraat 14
2930 Brasschaat

Tel: +32 499 126 367
Ondernemingsnummer: BE0717.692.508

Erkend door de FOD Bin. Zaken voor installatie van inbraak- en camerasystemen, erkenningsnummer: 0717.692.508

2. De gebruiker

moet geen persoonlijke gegevens opgeven om gebruik te maken van onze website. Enkel wanneer de gebruiker het contactformulier invult, worden de gegevens bewaart. Het betreft enkel de naam, e-mail, telefoonnummer, onderwerp en bericht.

3. De persoonsgegevens

worden enkele gebruikt voor het beheer van volgende doeleinden:
* Marketing via e-mail, telefonisch
* Klantenadministratie
* Levering
* Facturatie

4. De gegevens

worden enkel voor interne doeleinden gebruikt en worden niet doorverkocht aan derden voor commerciële doeleinden. CB Solutions mag de gegevens enkel delen met 3den met het oog op de verwerking vermeld in punt 3.

Gegevens verstrekt door de gebruiker op de website worden na 1 jaar door CB Solutions vernietigd

5.De nieuwsbrief

Gebruikers van de website kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief, deze gegevens zullen gebruikt worden om op frequente basis aanbiedingen, informatie en mailingcontact te ontvangen van de website en van de website gustos.be
Deze gegevens worden voor onbepaalde duur bewaard door de site eigenaar en mag gedeeld worden in het kader van het beheer van promotionele doeleinde zoals vermeld in punt 3 -en punt 4.

6. Indien de gebruiker of klant geen e-mails meer wenst te ontvangen

of inzage wenst tot zijn of haar persoonsgegevens, volstaat het om ons te contacteren via bovenvermelde contactgegevens.
De gebruiker moet volgende gegevens vermelden in zijn schrijven:
* Naam
* Adres
* E-mailadres
* Telefoonnummer

7. Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

https://www.privacycommission.be